15 godina od prvog hrvatskog cjelovitog udžbenika za odnose s javnošću

Prvo izdanje knjige Odnosi s javnošću – teorija i praksa autora prof. dr. Zorana Tomića objavljeno je prije 15 godina i riječ je o prvom cjelovitom udžbeniku odnosa s javnošću na hrvatskom jeziku s 35 poglavlja.

„Ova je knjiga prvo znanstveno djelo s područja odnosa s javnošću u jugoistočnoj Europi i kao takva bit će nezamjenjiva kako na fakultetima, visokim školama tako i u PR uredima u cijeloj regiji“, stoji u recenziji prof. dr. Besima Spahića.

Jedan od recenzenata knjige prof. dr. Božo Skoko napisao je kako knjiga predstavlja izvrstan udžbenik svima onima koji kroz akademske institucije žele upoznati odnose s javnošću. „Ova je knjiga velik iskorak u tom smislu jer je riječ o prvom hrvatskom cjelovitom udžbeniku za odnose s javnošću“, naglasio je Skoko.

Prof. dr. Nenad Brkić napisao je kako su za dobru građevinu potrebni dobri temelji te da upravo ova knjiga „predstavlja izvanredne temelje za izgradnju znanja o tako kompleksnoj problematici kao što su odnosi s javnošću“. Brkić je naglasio kako je u to vrijeme postojao niz knjiga, ali su sve bile praktično orijentirane, nedostajao je sveobuhvatan udžbenik koji će dati i snažno teorijsko utemeljenje, a prof. dr. Zoran Tomić je ovom knjigom taj nedostatak otklonio.

Knjiga je 2016. godine doživjela svoje drugo dopunjeno izdanje s 54 poglavlja na 1368 stranica. Prof. Tomić je pored osuvremenjivanja i aktualiziranja postojećih poglavlja napisao i nove cjeline koje se odnose na odnose s javnošću u institucijama kulture i umjetnosti, u vjerskim organizacijama, u sindikalnim i volonterskim organizacijama, u obrazovnim institucijama, u sportu i dr. Sadržaj knjige je dopunjen kako teorijski tako i s praktične razine ukazujući na brojna iskustva praktičara odnosa s javnošću u svijetu i regiji. U knjizi je i 56 studija slučaja koja dodatno pomažu razumijevanju, ponekad složenog, teorijskog okvira.

Na predstavljanju drugog dopunjenog izdanja doc. dr. Damir Jugo istaknuo je kako je ovo kapitalno djelo koje je obuhvatilo baš svaki segment odnosa s javnošću. „Odnosi s javnošću predstavljaju svojevrsnu Bibliju odnosa s javnošću ovoga dijela Europe i teško mi je zamisliti ijednu akademsku instituciju i organizaciju koja neće imati svoj primjerak“, istaknuo je doc. dr. Damir Jugo, jedan od recenzenata drugoga izdanja.

Prof. dr. Aleksandar Bogdanić smatra „da na našim prostorima ne postoji niti jedna studija ili udžbenik – izvorna ili u prijevodu – koja bi se uopće mogla usporediti s Tomićevim Odnosima s javnošću“. Prof. dr. Besim Spahić naglasio je kako se „ovim životnim djelom dr. Tomić potvrdio kao najveće znanstveno ime na području odnosa s javnošću na prostoru BiH i znatno, znatno šire. Njegov rad golem je doprinos afirmaciji odnosa s javnošću, kao i afirmaciji znanosti u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Europi.“

Prof. dr. Zoran Tomić redoviti je sveučilišni profesor i autor više od 20 knjiga i sveučilišnih udžbenika iz područja odnosa s javnošću od kojih je posljednja „Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću“, prvi sveobuhvatni rječnik u svijetu koji je standardizirao pojmove profesije odnosa s javnošću.

 
index Instagram400x230 youtube