Logo
Ispiši ovu stranicu

Mostarsko Sveučilište odredilo ciljeve i aktivnosti za sljedeće četiri godine

Mostarsko Sveučilište odredilo ciljeve i aktivnosti za sljedeće četiri godine

Klauzure povodom aktivnosti u mandatu novog saziva Senata odvijale su se kroz cijeli tjedan na Sveučilištu u Mostaru, a zaključene su klauzurom na kojoj su razmatrani radni zaključci i ujedno smjernice rada za sljedeće razdoblje koje će u konačnici usvojiti Senat.

Ukupno je održano 15 klauzura s preko 200 sudionika o obrazovanju, međunarodnoj suradnji, pravnom sektoru, projektima, upravljanju kvalitetom, poslovanju, znanosti, umjetnosti, javnoj nabavi, ljudskim potencijalima, odnosima s javnošću, informacijskim tehnologijama na kojima su govorili članovi uprave i voditelji ureda SUM-a. Razmotrena je analiza stanja i problema za određeno područje te donesene smjernice za djelovanje u sljedećem razdoblju.

Znanost i poslovanje

Prorektor za znanost i razvoj prof. dr. Ivo Čolak održao je klauzuru na području znanosti na kojoj se naglasak stavio na sveučilišnu tiskaru PresSUM, knjižnice SUM-a, kao i poslijediplomske studije na sveučilištu te digitalizaciju i samo jačanje vidljivosti znanstvenih radova nastavnog osoblja SUM-a. Osposobljavanje softvera za plagijate, održavanje tečajeva i radionica za objavu znanstvenih radova u znanstvene i stručne časopise također su dio aktivnosti koje će se provoditi u sljedećem razdoblju.

Klauzuru posvećenu poslovanju vodio je prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom prof. dr. Zdenko Klepić a obuhvatila je upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje financijskim i materijalnim resursima. Članovi Ureda za osiguranje i unapređenja kvalitete, koordinatori kvalitete ustrojbenih jedinica, predstavnici studenata te prorektor Klepić sudjelovali su na klauzuri za osiguranje kvalitete. Teme za raspravu bile su analiza provedbe Godišnjeg plana aktivnosti sustava za osiguranja kvalitete u akademskoj 20./21. godini, planirane aktivnosti u akademskoj 21./22. te priprema za akreditaciju studijskih programa.

Obrazovanje i pravni akti

Klauzuru za područje obrazovanja vodila je pomoćnica rektora SUM-a za nastavu, studente i pravna pitanja prof. dr. Vesna Kazazić na kojoj je izložila prijedloge vezane za izradu novih pravilnika, kao i izmjenu postojećih na području obrazovanja u cilju poboljšanja nastavnog procesa. Održavanje radionica, objavljivanje registara, nastavak aktivnosti oko uklanjanja arhitektonskih prepreka za studente s invaliditetom te ujedinjenje svih knjižnica ustrojbenih jedinica i sveučilišne knjižnice u jedinstvenu COBISS bazu bile su neke od teme o kojima se razgovaralo. Temeljem održane interne klauzure pravnog sektora utvrđeno je kako najviše problematike postoji u područjima koja su regulirana Pravilnikom o studiranju te u onim područjima koja nisu uopće regulirana pravnim aktima i rezultiraju različitom praksom unutar Sveučilišta ili brojnim nejasnoćama u rješavanju pojedinih pitanja. Sukladno tome budući zadaci i smjernice područja pravnog sektora su donošenje novih pravnih akata kao i izmjene postojećih.

Međunarodna suradnja i projekti

Prorektorica za međunarodnu suradnju SUM-a prof. dr. Sanja Bijakšić naglasila je buduće zadatke i smjernice ovoga područja u narednom razdoblju. Klauzura iz područja međunarodne suradnje održana je u utorak, a na njoj su nazočili prodekani i koordinatori za međunarodnu suradnju, koordinatori za CEEPUS mrežu i predstavnica Studentskog zbora SUM-a odgovorna za aktivnost međunarodne razmjene. Ured za projekte je predstavio dosadašnje aktivnosti i dao smjernice predstavnicima ustrojbenih jedinica za buduće aktivnosti i obveze. Kao rezultat klauzure doneseni su zaključci koji definiraju buduće okvire rada Ureda za projekte, funkcioniranja koordinacije s ustrojbenim jedinicama i uspostavljanja funkcionalnog sustava pisanja, vođenja i praćenja projekata na Sveučilištu kroz učinkovite procedure, digitalizaciju, jačanje kapaciteta na svim razinama i edukaciju.

Informacijske tehnologije i javne nabave

Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru SUMIT održao je IT klauzuru koju je vodio pomoćnik rektora za informacijske tehnologije i inovacije doc. dr. sc. Tomislav Volarić. Volarić je predstavio e-Sveučilište koje donosi inovativnost u učenju i poučavanju i istraživačkom radu, digitalno kompetentne studente, nastavno i nenastavno osoblje, dostupnost digitalnih alata i sadržaja za učenje i istraživanje, kao i učinkovito i transparentno poslovanje.

Klauzurom o javnoj nabavi naglašena je potreba za obrazovanjem postojećih kadrova kroz sudjelovanje na seminarima, konferencijama, razmjenama i ostalim sličnim aktivnostima vezanim za postupke javnih nabava. Pokretanje portala javnenabave.sum.ba u suradnji sa SUMITom te uspostava elektronskog podnošenja za pokretanje postupka ubrzat će proces i podići transparentnost javnih nabava na još višu razinu. Održana je i klauzura posvećena odnosima s javnošću gdje su zaključci, između ostaloga, uspostava interne platforme za lakšu razmjenu informacija i arhive fotografija kao i izrada protokola informiranja.

Sva prava pridržana © www.iks-portal.info 2019. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!