Međunarodni dan biološke raznolikosti

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibnja Međunarodnim danom biološke raznolikosti kako bi ukazali na veliku ulogu koju ona ima u održivom razvoju.

Taj dan obilježava se svake godine kao spomen na 22. svibnja 1992. godine, kada je usvojena Konvencija o biološkoj raznolikosti.

Više od 170 zemalja svijeta prihvatilo je dokument kao jedan od najvažnijih međunarodnih sporazuma i pravnih mehanizama za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti koji obvezuje čovječanstvo.

Bosna i Hercegovina pripada jednom od najznačajnijih centara biološke raznolikosti u Europi, s bogatom florom i faunom. Bogat genofond biljnih i životinjskih vrsta predstavlja nezamjenjive resurse za razvoj mnogih gospodarskih grana, kao što je turizam.

Prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine osnova su za formiranje visoko vrijednih zaštićenih područja. Najpoznatija zaštićena područja u okviru kojih su razvijene turističke aktivnosti su Park prirode Blidinje, Hutovo Blato, Vrelo Bosne, Špilja Vjetrenica, Nacionalni park Una, Boračko jezero, Livanjsko polje i dr.

Republika Hrvatska 2003. godine pridružila se globalnim nastojanjima za očuvanjem bioraznolikosti i unaprjeđenjem zaštite prirode, kad je Hrvatski sabor 22. svibnja proglasio Danom zaštite prirode u Hrvatskoj.

Sve su vrste, uključujući i čovjeka, dio raznolikog ekosustava u kojemu svatko ima svoju ulogu, a svaki poremećaj bioraznolikosti može imati velike posljedice na ekosustave i ljudske živote.

Poslijednja izmjena danaPetak, 22 Svibanj 2020 19:42
 
index Instagram400x230 youtube