Nužno je intenzivirati komunikaciju između svih tijela uprava i s Uredom Vlade ŽZH-a za europske integracije, kako bi se svi projekti mogli kanalizirati prema IPA-i, rečeno je na sastanku o programiranju sredstava iz treće generacije IPA.